Koncepcja architektoniczna Centrum Aktywnego Wypoczynku

  Nasze biuro architektoniczne podjęło się wykonania bardzo interesującego projektu, jakim z całą pewnością jest koncepcja architektoniczna Centrum Aktywnego Wypoczynku w Nowym Sączu. Projektowany budynek posiada nowoczesną formę o dynamicznym zarysie.  Jest obiektem wolno stojącym, przykrytym dachem płaskim ze znacznym spadem, tworzącym nachyloną połać dachową. Obiekt posiada zwartą bryłę o rzucie ściśle wynikającym z układu stref funkcyjnych budynku na planie zbliżonym do kwadratu.