Oferta na miarę

  Sztuką jest stworzenie perfekcyjnego projektu, choć w teorii łatwiej o to przy nieograniczonych środkach finansowych. Zazwyczaj mają one jednak swój kres. Sztuką jest więc także stworzenie idealnego projektu i wzniesienie marzeń, dostosowanych do danego budżetu. Co ważne, doświadczenie pokazuje, że przy zachowaniu realizmu można osiągnąć bardzo wiele w przypadku każdej kwoty przeznaczonej na cel budowy. Na rynku funkcjonuje bowiem wielu producentów zarówno materiałów budowlanych, elemntów wykończeniowych, jak i elementów wyposażeniowych oraz przedsiębiorców nimi handlujących, którzy proponują różnorodne produkty o zróżnicowanych cenach. Odpowiednie rozeznanie możliwości, połączone z mądrością i doświadczeniem dotyczącym odpowiedniego wyważenia stosunku jakości do ceny oraz smaku w łączeniu niezbędnych elementów, daje nam szerokie spektrum możliwości wyboru. Tym samym każdy projekt autorstwa naszych zespołów jest precyzyjnie zintegrowany z przedstawionym przez Inwestora budżetem. Na każdym etapie procesu projektowego trwa wymiana opini i informacji między naszym zespołem, a Kontrahentem. Przeprowadzamy kalkulacje finansowe w odniesieniu do kilku wariacji koncepcyjnych, nad którymi pracujemy równocześnie. W związku z czym istnieje stała możliwość, by wnosić korekty do zamiarów realizacyjnych, a tym samym wprowadzania zarówno rozszerzeń budżetu, jak i jego uszczuplania. To płynny proces, kreatywny i jako taki, wymagający elastycznego podejścia. Dysponujemy takim podejściem. Wszystko odbywa się w zależności od woli Inwestora i jest z nim uzgadniane. Finalnie, do ostatecznej akceptacji przez Inwestora, przedstawiane są wersje koncepcyjne, możliwie idealnie dopasowane do jego potrzeb.    

Jak działamy

 W przypadku projektowania wnętrza przestrzegamy następującej,  sprawdzonej procedury:    

Etap I : KONCEPCJA  Inwentaryzacja wnętrz. Konsultacje i uzgodnienia dotyczące  preferencji Inwestora odnośnie kolorystyki, materiałów i  wyposażenia oraz ustalenie budżetu przewidzianego na realizacje  projektu. Przygotowanie koncepcji funkcjonalnych  (2-3 warianty). Przedstawienie wstępnych inspiracji,  propozycji materiałów wykończeniowych i wyposażenia. Prace nad koncepcją funkcjonalną i  wstępnymi inspiracjami do momentu uzyskania akceptacji ze strony  Inwestora. 

Etap II: WIZUALIZACJA Wizualizacja pomieszczeń (2-3 ujęcia jednego pomieszczenia). Praca nad wizualizacją do momentu  akceptacji ze strony Inwestora. Zestawienie materiałów i elementów  wyposażenia użytych w projekcie. 

Etap III: RYSUNKI TECHNICZNE Sporządzenie rysunków technicznych projektowanych wnętrz: Rzuty z układem funkcjonalnym. Rzuty z rozplanowaniem punktów oświetleniowych i gniazd elektrycznych. Rzuty z rozplanowaniem punktów instalacji wodnokanalizacyjnej. Rzuty z rozplanowaniem sufitów podwieszanych, zabudowy dekoracyjnej itp. Widoki ścian wraz z opisem materiałowym, układem płytek, okładzin itp. Rozrysy mebli. Rozrysy detali i autorskich elementów.

 Etap IV: KOMPLEKSOWA REALIZACJA Przygotowanie oferty na kompleksową  realizację projektu Wycena zakupu i dostawy całości  wyposażenia i materiałów wykończeniowych  Wycena prac instalacyjnych z uwzględnieniem materiałów  Wycena prac remontowych z uwzględnieniem materiałów. Wycena prac stolarskich z uwzględnieniem materiałów Nadzór nad realizacją Koordynacja wszystkich prac związanych z realizacją projektu.  

Zakres usług

Zajmujemy się szeregiem kluczowych z punktu widzenia procesu realizacyjnego działań architektoniczno-budowlanych, zarówno w węższej wersji indywidualnego i samodzielnego projektu wnętrz, mebli czy architektury budynku, jak i poszerzonej - możliwości wykonawstwa zaaprobowanego projektu, po kompleksową usługę uwzględniającą zarówno projekt, wykonawstwo oraz nadzór autorski nad prowadzonymi pracami realizacyjnymi. Nasz wkład uwzględnia skompletowanie wszelkich pozwoleń urzędowych, skompletowanie wszelkich potrzebnych materiałów, zorganizowanie ich transportu na miejsce budowy, zaaranżowanie ekip wykonawczych i koordynację przebiegu postępu wdrażania ich zadań, pieczę nad wszelkimi pracami, włączając w to dbałość o realizację zgodną z założeniami projektu oraz terminowość wykonania.. Dla osób pragnących wnieść poprawki i innowacje do już istniejących konstrukcji, służymy poprzez projektowanie korzystnych zmian oraz ich realizację, również w pełnym zakresie projektowo-realizacyjnym. Wśród innowacji warto podkreślić możliwość zautomatyzowania i zintegrowania pracy zespołów instalacji, zastosowanie pompy ciepła, wprowadzenie elementów wyposażenia służących odnowie biologicznej, upraktycznienie lokalizacji gniazd sieci elektrycznej, zmodernizowanie sieci wodno-kanalizacyjnej, odrestaurowanie lub na nowo zaaranżowanie wnętrz. O indywidualny charakter każdej przestrzeni zadbamy poprzez zaprojektowanie i wykonawstwo idealnie dostosowanych do potrzeb mebli, małej architektury oraz detali architektonicznych. W przypadku uczestniczenia naszych Kontrahentów w różnego rodzaju targach, proponujemy współpracę na gruncie tworzenia wyrazistej identyfikacji wizualnej. O reprezentatywność zewnętrzną budynku zadbamy poprzez projekt i realizację estetycznych elewacji.