Pompa ciepła w domowym zastosowaniu

  W dobie wzmożonego zainteresowania kwestią gospodarowania zasobami ziemskimi oraz intensywnych politycznych działań w dziedzinie ochrony klimatu, bardzo popularnym, zarówno w teorii, jak i praktyce, stał się temat odnawialnych źródeł energii i ich zastosowaniu na skalę przemysłową oraz w skali gospodarstw domowych. Elementem tej dyskusji są pompy ciepła. Czym są? Pompa ciepła to zaawansowany technologicznie system instalacji, którego zadaniem jest wykorzystanie ciepła zawartego w zjawiskach i elementach przyrody, znajdujących się w bezpośrednim sąsiedztwie budynku, do ogrzewania tegoż budynku. I uwaga: nierzadko polega na przepływie ciepła z obszaru o niższej temperaturze do obszaru o wyższej temperaturze. Pompy, w zależności od źródła, z którego absorbują ciepło, dzieli się na 3 rodzaje - powietrzne, gruntowe i wodne. Z punktu widzenia potencjalnych oszczędności, najbardziej polecane są pompy wodne. Dzięki zastosowaniu pompy ciepła można w znacznym stopniu uniezależnić się od zewnętrznych dostaw energii, a co za tym idzie, obniżyć koszty ogrzewania domostwa. COP pomp ciepła jest bardzo korzystny względem powszechnie używanych pieców elektrycznych czy opalanych paliwem kopalnym. Minusem takiego rodzaju inwestycji jest koszt zakupu i montażu instalacji pompy ciepła. Zatem pod uwagę należy brać to, że jej rzeczywisty zwrot zależy od stopnia intensywności eksploatacji, tzn. im większe mamy zapotrzebowanie na ciepło, tym szybciej inwestycja się zwróci. W gospodarstwach domowych zwrot nastąpi po latach użytkowania. Co więc przemawia za instalowaniem pomp ciepła w gospodarstwach domowych? Szeroka autonomia energetyczna, świadomość proekologicznego postępowania oraz poczucie postępowania z duchem czasu.