Ekologiczne materiały

  Ekologia – to coraz bardziej modne pojęcie i w rozumieniu potocznym oznaczające życie w zgodzie z naturą, także dbałość o zachowanie nienaruszonego środowiska oraz rozsądne gospodarowanie zasobami naturalnymi ze szczególnym wskazaniem na właściwości odnawiania się zasobów. Pojęcie to od zawsze funkcjonowało w praktyce branż budownictwa i architektury, a jego podstawowym przejawem jest wykorzystywanie naturalnych materiałów budowlanych, takich jak: cegła, szkło, papier, drewno, glina, czy słoma. To, co jest pewnym novum, to dążenie do odzysku użytych surowców i powtórne ich wykorzystanie. Źródłem pozyskania tych materiałów może być, na równi, wytworzenie nowych przez producentów branżowych lub rozbiórka budynków. Druga możliwość wpisuje się w podejście z kręgu 'eko', ponieważ unika nadwątlania zasobów ziemskich. Cechą wspólną i charakterystyczną dla wszystkich wyżej wymienionych surowców jest to, że są materiałem naturalnym i, co niezwykle istotne, neutralnym dla człowieka i środowiska, a dzięki temu bezpiecznym w użytkowaniu. Aspekt historii wykorzystywania ich w powszechny sposób potwierdza choćby wizyta na wsi, w której często spotyka się drewniane chaty lub w mieście, gdzie szczególnie stare budownictwo wykonywane było z użyciem cegły. Elementem spójnym dla wspomnianych materiałów jest ich wartość jako produktów budowlanych. Każdy z nich wyróżnia się wysokim współczynnikiem izolacyjności termicznej i akustycznej. Drewno zapewnia dobrą regulację poziomu wilgotności pomieszczeń, a glina wysoką odporność na warunki atmosferyczne. Kolejnym walorem gliny jest zapewnianie przez nią energooszczędności i, jeśli jest odpowiednio zastosowana, może stanowić element wzniesienia budynku pasywnego.